Brabant
Werkt:
Inclusief

Break-out sessies

1.1 Provincie & Regio in Beeld – Hoe boren we nieuw talent aan?
Jessie Vossen (arbeidsmarktadviseur UWV) samen met host Sylvia IJpelaar (senior adviseur werkzoekenden UWV)

In deze sessie neemt Jessie Vossen je mee in de actuele arbeidsmarktcijfers gelardeerd met concrete voorbeelden. Sylvia IJpelaar gaat met de zaal in gesprek over dit thema. Waar zit nieuw talent? Welke ‘blinde vlekken’ hebben we zelf ontwikkeld en hoe komen we in contact met nieuw talent? Welke conclusies kunnen we trekken en hoe gaan we morgen hiermee aan de slag? Dit is de eerste van drie opeenvolgende sessies, die je ook apart kunt volgen.

2.1 Provincie & Regio in Beeld – Binden en Boeien!
Milou Audenaerd (arbeidsmarktadviseur UWV) samen met host Sylvia IJpelaar (senior adviseur werkzoekenden UWV)

In deze sessie neemt Milou Audenaerd je mee in de actuele arbeidsmarktcijfers gelardeerd met concrete voorbeelden. Sylvia IJpelaar gaat met de zaal in gesprek over dit thema. Hoe binden we onze werknemers en wat zit er nog in onze ‘beloningskist’? Hoe belangrijk is cultuur, werksfeer en soorten opdrachten? Welk perspectief bieden we werknemers om ook nog morgen aan de slag te gaan? Dit is de tweede van drie opeenvolgende sessies, die je ook apart kunt volgen.

3.1 Provincie & Regio in Beeld - Werk anders organiseren
Marjon van Delft (arbeidsmarktadviseur UWV) samen met host Sylvia IJpelaar (senior adviseur werkzoekenden UWV)

In deze sessie neemt Marjon van Delft je mee in de actuele arbeidsmarktcijfers gelardeerd met concrete voorbeelden. Sylvia IJpelaar gaat met de zaal in gesprek over dit thema. Hoe kunnen we werk anders organiseren zodat we medewerkers nog meer arbeidsvreugde bezorgen? Hoe moeilijk of gemakkelijk is ‘job carving’? En kan ieder bedrijf zijn werkzaamheden wel anders organiseren? Waar zit de ‘bottle neck’? Wat kunnen we morgen al veranderen om de eerste stap te zetten? Dit is de derde van drie opeenvolgende sessies, die je ook apart kunt volgen.

1.2 Brabant gaat Inclusief: welke instrumenten en regelingen gaan mij daarbij helpen?
Tim Bouwer en Jos Denneman (financieel engineers van het UWV)

In deze interactieve workshop komt niet alleen de theorie aan bod maar zeker ook een aantal relevante praktijkcases. Welke regelingen zijn er zoal voor werkgevers om inclusief werken, niet alleen operationeel, maar zeker ook financieel te borgen. Aan bod komen zaken als: loonkostenvoordeel, loondispensatie, no-risk polis, proefplaatsing, mentorwijs, werkkostenregeling, etc. Door de bomen het bos niet meer kunnen zien? Geen nood. Na afloop weet je precies bij wie je moet zijn voor welke regeling.   

2.2 Naar Aanstekelijk Werkgeverschap voor de Radicale Jaren 20: War for Talent? NEE! Build to Excite! – deel 1
Wim Davidse (arbeidsmarktdeskundige bij uitstek)
Nee, zeker niet! Wim Davids laat natuurlijk de nieuwste ontwikkelingen zien rond en op de (regionale) arbeidsmarkt, en wat vervolgens de vele mogelijkheden zijn om daar goed mee om te gaan. Het alomvattend begrip is: Aanstekelijk Werkgeverschap. Dat is een systematische en synergetische bundeling van allerlei losse componenten, zoals Strategische PersoneelsPlanning, referral recruitment, HR tech toolings, employer branding, candidate journey, onboarding, werkproposities, managementstijl, organisatiecultuur, appreciative inquiry, en meer. Daar ga ik het natuurlijk niet allemaal over hebben, maar wel over de manier om daar integraal en samenhangend mee uit de voeten te kunnen op de razend uitdagende arbeidsmarkt van de Radicale Jaren 20.
3.2 Onbenut potentieel van de 50-plussers
Anne Marije Buckens (directeur 50 Company)

Anne Marije neemt je mee om anders naar de 50+ doelgroep te kijken in het licht van de uitdagingen die werkgevers nu kennen in hun onderneming. 

 • Wie is nou de 50-plusser van vandaag (totaal ander persoon dan het heersende beeld)?
 • Welke generaties zijn er nu in je bedrijf en wat kenmerkt de verschillende generaties?
 • Hoe kun je generaties optimaal laten samenwerken?
 • Hoe werf je specifiek een 50-plusser voor je bedrijf (waar kijk je naar tijdens een sollicitatie?)
 • Hoe ga je het onbenut potentieel onder de 50-plussers benutten? 
 • Wat is de meerwaarde van de 50-plussers voor je bedrijf?
 • Hoe houd je 50-plussers in je bedrijf gemotiveerd in een snel veranderende arbeidsmarkt (duurzame inzetbaarheid)?
 • Hoe kan de 50-plusser de oplossing bieden voor je personeelstekort?
1.3 Duurzame inzetbaarheid dankzij de werkplekvoorzieningen
Ronald van Zijp (landelijk manager voorzieningen en re-integratiemiddelen UWV)

Werkplekvoorzieningen worden steeds belangrijker bij de huidige krapte op de arbeidsmarkt.  Dit geldt zowel bij het aannemen van nieuw personeel maar ook in het kader van preventie. Wat zijn werkplekvoorzieningen? Welke regelingen zijn er? En hoe kun jij er als werkgever er gebruik van maken? In deze workshop worden de diverse gemeentelijke voorzieningen benoemd en uitgelegd.

2.3 Masterclass Inclusief Werkgeverschap: “Met uw aandacht kan elk talent tot bloei komen!”
Mariska van Kastel, Nicole Buijs en Solange Camelia (UWV)
Als werkgever wilt u maar één ding: Goed en gekwalificeerd personeel vinden en behouden. Met het ‘Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie’ helpt UWV werkgevers om personele knelpunten op te lossen, waarbij de personeelsvraag van u als werkgever altijd centraal staat. Door middel van een uitgebreide en kosteloze bedrijfsanalyse kijken onze experts samen met u naar uw organisatie; Hoe kunnen we het werk intern anders beleggen om optimaal gebruik te maken van het talent binnen uw organisatie en tegelijktijdig ruimte te creëren voor nieuwe instroom.
3.3 Naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid
Irene Tol (UWV) en Leon Kerkhof (Fameus/GGZ)
Een break-out sessie voor werkgevers met interesse in het onbenut arbeidspotentieel van mensen met een psychische kwetsbaarheid, bestaande uit 3 onderdelen. We nemen u mee in de kennis en tools voor werkgevers om met een meer inclusieve en positieve blik naar medewerkers met psychische kwetsbaarheid te kijken. U hoort een inspirerende praktijkervaring, een werkgever en een medewerker met een psychische kwetsbaarheid vertellen hun succesverhaal. Tijdens het laatste deel is er alle gelegenheid voor interactie tussen publiek en sprekers om levendig voorbeelden uit te wisselen en vragen aan elkaar te stellen.
1.4 Ouderenwerkloosheid: een hardnekkige kwestie
Onderzoekers StrategieCentrale en PON/TELOS en een ondernemer uit de pool van Brabants Besten
Gaat het om een systeemimperfectie in de infrastructuur van de arbeidsmarkt? Of is het een cultureel bepaald gegeven? Is er überhaupt wat aan te veranderen en wat zou er dan moeten gebeuren? Moet je dat regionaal aanpakken of is het rijk aan zet? Kan Brabant met zijn arbeidsmarktregio’s zelf een verschil maken? Succesvol beleid dat ouderen aan het werk helpt, aan welke voorwaarden moet dan voldaan worden? In de workshop wordt een beeld geschetst van het beleid voor de aanpak van ouderenwerkloosheid in de afgelopen decennia. Voorts gaan we samen op zoek naar succesfactoren die de positie van oudere werklozen kunnen versterken en perspectief bieden op werkzekerheid, een baan tot het pensioen.
2.4 Creëer kansen door omdenken in arbeidsmarktvraagstukken
Manon Tubee (manager werkgeversdienstverlening UWV) samen met een werkgever – meer informatie volgt binnenkort

In deze sessie krijgen werkgevers een toelichting op de dienstverlening van het Werkgevers Service Punt (WSP) aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Aan het woord komen zowel werkgever als werkzoekende (!) als de adviseur van het WSP. Wat zijn ieders rollen in dit proces geweest? Waar liggen uitdagingen en verantwoordelijkheden? En hoe hebben ze elkaar daarin gevonden? Voor iedereen die nog nooit met een WSP heeft samengewerkt een verhelderende case.

3.4 Een shift is nodig. En wel nu!
prof. dr. Ton Wilthagen (hoogleraar ‘institutioneel-juridische aspecten van de arbeidsmarkt in nationaal en internationaal perspectief’ aan de Tilburg University)

In zijn bijdrage zal Ton Wilthagen je meenemen in de systemische veranderingen die volgens hem nodig zijn voor een meer inclusieve arbeidsmarkt. Wilthagen ziet binnen het huidige systeem niet makkelijk significante vooruitgang te boeken, hoewel de arbeidsmarktkrapte enig effect kan hebben. Welke shift hebben we dan nodig?

1.5 Businesscase: Ergon en Paccar Parts (DAF)
Daan van Looij (businessunitmanager Ergon Paccar Parts) en Jeroen Gielen (Heads op Parts Distribution Center Paccar Parts (DAF)

Door een jarenlange samenwerkingsconstructie tussen Paccar Parts en Ontwikkelbedrijf Ergon, zorgen honderden werknemers van Ergon ervoor dat alle reserve-onderdelen voor DAF trucks worden in-, om- en verpakt. Hoe werkt dat nu zo’n grote publiek-private samenwerking? Daan van Looij en Jeroen Gielen vertellen er alles over, uit eerste hand. En vragen stellen mag!

2.5 Beste practice Senzer: Hoe manage je kwetsbare medewerkers op de arbeidsvloer?
Hilde Bouwmans-Cats

Veel bedrijven streven naar een inclusief en divers personeelsbestand. Een mooi en logisch doel. De voordelen zijn bekend: inclusief ondernemen zorgt voor meer creativiteit en productiviteit, het levert financieel en maatschappelijk meerwaarde op. Maar aan de andere kant betekent het ook iets voor de ondersteuning en begeleiding op de werkvloer. Hoe stimuleer, stuur en begeleid je mensen met een arbeidsbeperking? Hoe manage je de grote diversiteit aan personen, karakters en persoonlijkheidskenmerken?  In deze sessie geven we werkgevers concrete handvatten en tips hoe ze kwetsbare medewerkers op de werkvloer kunnen coachen en begeleiden. Bijvoorbeeld ‘instructies geven’ en ‘objectief observeren’. De presentatie is mede gebaseerd op de trainingen: Mentorwijs (Dariuz) en Harrie Helpt (UWV).

3.5 Best practice WVS: Wat kunnen we leren van de proeftuinen van WVS en AP Benelux
Marieke Besembun (trajectbegeleider arbeidsontwikkeling WVS), Kim Kuijstermans (klantmanager Werkplein Hart van West Brabant) en Paul Brugmans (directeur AP-Benelux)

Ruim een jaar geleden is bij WVS gestart met ‘de proeftuinen’ en daarmee is veel ervaring opgedaan. Wat houdt dit in, wat gaat goed, wat kan beter en hoe ontwikkelen we verder door deze intensieve samenwerking? Wat merkt de werkgever AP Benelux hiervan en werpt de ‘proeftuin’ daadwerkelijk ook zijn vruchten af?! En hoe pakt de werkgever het binnen zijn eigen bedrijf aan? We nemen de bezoekers graag mee in onze ervaringen die we met alle plezier langs alle kanten willen toelichten. Zowel vanuit de dienstverlening, werkgever alsook de inwoner. Als bezoeker van deze best practice krijg je meer inzichten en praktische tools om het ook binnen de eigen regio vorm te geven.

1.6 Businesscase: Inhouse groepsdetachering KempenPlus en Bestronics
Anton van Limpt (directeur Bestronics), Robin Wille en Anton van Limpt

Binnen de productieomgeving van KempenPlus heeft Bestronics een eigen productieafdeling. Bestronics is verantwoordelijk voor de eigen productie met o.a. eigen werkkleding, planning, logistiek etc. Via een groepsdetachering levert KempenPlus de medewerkers met individuele ondersteuning vanuit o.a. PZ en participatiecoaches.

De betreffende medewerkers werken bij een reguliere werkgever in een beschutte omgeving: In deze sessie leer je alles over de voordelen voor de werkgever, werknemer én participatiebedrijf. KempenPlus heeft momenteel twee zogenoemde ‘shop-in-shopklanten’ (samen goed voor ca. 85 arbeidsplaatsen) en zal dit in de toekomst zowel qua aantal klanten als qua aantal arbeidsplaatsen uitbreiden. Ben jij de volgende werkgever?

2.6 Best practice WSD: Ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding; de waarde van werk én het voorkomen van (jarenlange)zorgkosten
Brigitte Kochuijt (projectleider OAD) en Harold van den Broek (Begeleider Intensieve Trajecten WSD)

Deelnemers aan onze pilot ‘Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding’ hebben een forse afstand tot de arbeidsmarkt. Zij ervaren meer geluk omdat ze een voor hen beter passende plek in de maatschappij vinden. 50 procent van onze deelnemers vindt betaald werk (al dan niet met loonkostensubsidie). Zowel het ervaren van meer geluk als het vinden van een beter passende plek in de maatschappij, draagt bij aan de afname van de maatschappelijke kosten. Hoe behalen we dit fantastische resultaat? WSD deelt het graag.

3.6 De zoektocht naar arbeidspotentieel
Joost Kollau (accountmanager Weener XL), Charity Timmers (WeenerXL), Francis Gremmen (praktijkschool De Rijzert) en Martine van Cromvoirt (Orly & Endevoets)
In vrijwel alle branches is er vraag naar personeel. Echter er zijn nog altijd mensen die aan de zijlijn staan, die juist in deze tijd een kans verdienen! Ook zij kunnen van grote waarde zijn voor uw bedrijf. Tijdens deze workshop gaan we in gesprek met Martine van Cromvoirt van Orly & Endevoets, Francis Gremmen van Praktijkschool De Rijzert en Charity Timmers van Weener XL over hun samenwerking en de daarbij behorende successen maar natuurlijk ook de uitdagingen die hen te wachten stonden. Daarnaast geven we jullie een kijkje in de toekomst.
1.7 Businesscase MidZuid, TNO en MondzorgPlus: Functiecreatie in de zorg door inzet van AR technologie!
Natasja Drewes (manager Tandheelkundige Kwaliteit Mondzorgplus), Renier Köneman (Research Scientist TNO) en Marleen Braakhuis (werkgeversadviseur MidZuid)

Inclusieve technologie maakt zorg op locatie mogelijk. In deze sessie alles over de pilot van MidZuid met Mondzorgplus, mondzorg voor zorg afhankelijke mensen. Door middel van inclusieve technologie worden voor Mondzorgplus tandartsboxen ingepakt. Met behulp van Augmented Technology wordt de medewerker door het inpakproces geleid waardoor hoogwaardiger werk opeens mogelijk wordt. In deze sessie alles over de inzet van ‘high tech’ voor dit soort werkzaamheden. Met praktische tips hoe techniek in te zetten in jouw proces.

2.7 Businesscase IBN: Let’s ride met Brekr
Niels Willems en Jasper Hagedoorn (directie Brekr), Michael van Orsouw (IBN) en Mariska (een van de medewerkster van IBN op dit project)

Brekr is een elektrische brommer; een van de voertuigen van de toekomst. Luister naar de ervaringen en uitdagingen van de ontwikkelaars van Brekr. Niels en Jasper kozen bewust voor een samenwerking met sociaal ontwikkelbedrijf IBN. Voor de productie van hun elektrische brommer waarvan je om meerdere redenen een glimlach op je gezicht krijgt. Laat je inspireren door het mooie verhaal van deze twee bevlogen jonge ondernemers en wat een dergelijk project voor de IBN organisatie betekent.

3.7 Open Hiring! Hoe werkt dat nou?
Jos van Delft (projectmanager Start Foundation)

Een baan zonder sollicitatie­gesprek. Open Hiring houdt in dat je, als je wilt werken, gewoon aan de slag gaat. Zonder sollicitatiegesprek, cv of bemoeienis van de overheid. Iedereen is welkom, ongeacht wat je in het verleden hebt gedaan, je opleiding of ervaring. Het enige dat telt is motivatie. Maar hoe werkt dat nou in de praktijk? Jos van Delft heeft ruimschoots praktische kennis van de do’s en don’ts van Open Hiring. Hij neemt ons mee in zijn ervaringen.

1.8 Inclusief werkgeverschap vanuit het oogpunt van Brabants Besten
Loes de Volder (MamaLoes), Jos van Esch (JvESCH), Hanane Abdellaoui (Just Clean Bedrijfsdiensten) en Willy Swinkels (Swinkels Glas)
Brabants Besten zijn al geruime tijd bezig om ervoor te zorgen dat iedereen een plek heeft op de arbeidsmarkt. Zij hebben de afgelopen jaren veel kennis en expertise opgebouwd over goed en inclusief werkgeverschap. Hoe betrekken zij mensen die voorheen nog aan de zijlijn stonden? Welke mindset is hiervoor nodig? En op welke wijze kunnen ondernemingen hun krachten bundelen en meer maatschappelijke impact creëren in de vorm van een hogere arbeidsparticipatie van onbenut arbeidspotentieel?

Kortom: wil jij ook aan de slag met inclusief werkgeverschap, maar weet je niet waar je moet beginnen? Onze Brabants Besten delen hun succesverhalen tijdens een interactieve workshop. Na afloop ontvang je een boekje met tips en tricks om direct aan de slag te gaan. Deze sessie word je aangeboden door de provincie Noord-Brabant en gemodereerd door Bente Lieftink.
2.8 SBB: bouwstenen voor een stevige (door)start op de arbeidsmarkt
Marc van der Meer

In een interactieve workshop, met telkens korte pitches, ga je samen met Marc van der Meer aan de slag naar oplossingen voor de vragen:

 • waar lopen we tegen aan in de gemeente?
 • waar lopen we tegen aan op school?
 • waar lopen we tegen aan bij het UWV?
 • waar lopen we tegen aan bij de bedrijven?
 • waar lopen we tegen aan bij de sociaal ontwikkelbedrijven?

Je gaat naar huis met nieuwe inzichten, met inspiratie en met oplossingen. Mét elkaar.

3.8 Businesscase: de SROI-reis van advies- en ingenieursbureaus Arcadis en Sweco
Louise Savelkoul (strategy and SROI lead Arcadis), Rik Jansen (SROI Coördinator Sweco Nederland)

Deze workshop gaat over de weg die Arcadis en Sweco als ingenieursbureaus bewandelen op het gebied van Social Return on Investment (SROI). We gaan in op het SROI beleid van Arcadis en Sweco en de afslagen die ze hierin genomen hebben. Ook gaan Louise Savelkoul en Rik Jansen in op de uitdagingen waar ze tegen aan lopen. In gesprek met de groep worden kansen voor de toekomst geformuleerd.

1.9 KIT - Hoezo personeelstekort? Verken de kansen van nieuwe technologie & inclusie
Leendert Bos (kwartiermaker Kennisalliantie Inclusie en Technologie (KIT) / adviseur Innovatie Cedris) en William Graat (directeur BaanVak_BV, EGH_BV en CrossStitch)

KIT presenteert een nieuwe service én vraagt jouw meedenk-kracht! Als werkgever ben je bezorgd over het tekort aan personeel. Je zoekt oplossingen in automatisering en met een schuin oog kijk je naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook vanuit je maatschappelijke drive. KIT verbindt deze werelden: de medewerker met een beperking die met de nieuwste technologie kwalificeert als gemotiveerde werknemer. Toch is het voor jou als werkgever nog een grote stap. Of je kent de doelgroep niet. Of je zoekt naar passende technologie. In deze sessie deelt KIT een aantal aansprekende voorbeelden Daarnaast verkennen we een gloed nieuw concept dat jou als ondernemer helpt opstarten. Waar mogelijk, zetten we vervolgstappen, op weg naar een toekomstbestendige, inclusieve werkvloer! Doe en denk mee!

2.9 Wat kan Impact040 voor jou betekenen? Doe je mee?
Edzo Doeve (voorzitter Impact040 / directievoorzitter Dela) en Frank Vissers (HR Cluster Manager Employee & Social Sustainability Philips.)

Impact040 zorgt ervoor dat maatschappelijke initiatieven in het Eindhovense elkaar weten te vinden en aanvullen.  Maar zeker ook het bedrijfsleven weten te vinden. Bedrijfsleven, instellingen en overheid kunnen elkaar nog meer versterken. Impact040 wil geen applaus voor goede bedoelingen, maar samen resultaat boeken. Edzo Doeve en Frank Vissers zullen duidelijk maken wat Impact040 voor jou kan beteken maar ook wat jij als werkgever voor Impacht040 kan betekenen. Ook interessant als je in een andere regio werkzaam bent.

3.9 Naar Aanstekelijk Werkgeverschap voor de Radicale Jaren 20: War for Talent? NEE! Build to Excite! – deel 2
Wim Davidse (arbeidsmarktdeskundige bij uitstek)
Wat betekent dit voor u als ondernemer.
1.10 Social return van verplichting naar verlichting
Joyce de Vaan (coördinator social return en adviseur PSO Weener XL) en Wilke van Thiel (accountmanager social return Ergon)

In bijna alle grote aanbestedingen komt ‘social return’ als kritisch onderdeel aan bod. Maar hoe vul je dat nou precies in? In deze sessie maak je kennis met de materie, de doelgroep, PSO certificaat, maar ook de successen en de valkuilen van ‘social return’. Je gaat zeker met een waardevol inzicht of een praktische toekomstbestendige oplossing naar huis.

2.10 Is inclusief ondernemerschap in een model te vervatten?
prof. dr. Irmgard Borghouts (hoogleraar HRM & Sociale Zekerheid Tilburg University)

In deze kennissessie neemt Irmgard Borghouts je mee en houdt inclusief ondernemerschap aan tegen wetenschappelijke modellen. Daaruit blijkt: er zijn 3 succesfactoren voor inclusief ondernemerschap: Motivatie (intrinsiek/extrinsiek), Gelegenheid en Skills. Wil je profiteren van deze inzichten dan is deze sessie zeker iets voor jou.

3.10 Masterclass: ‘Basis Arbeidsrecht’
Jos de Roover
Waarom staan er in de huidige arbeidsmarkt zoveel mensen nog aan de kant? Samen naar een inclusievere arbeidsmarkt. Welke voorzieningen en subsidies biedt de overheid. Er is volop werk. Bijna alle werkgevers hebben vacatures openstaan. Personeel is niet te krijgen. En toch is er nog een groep werknemers die wil werken, maar geen kans krijgt. Waarom staan deze mensen langs de kant? Vormen deze groep medewerkers een risico of een kans? Welke voorzieningen zijn er voor werkgevers om deze medewerkers een kans te bieden op de arbeidsmarkt en tegelijk het werkgeversrisico te beperken. Maartje Rutten en Jos De Roover, beiden partner bij Capra Advocaten, praten u bij en wijzen u op kansen en (onbenutte) mogelijkheden. Na het volgen van deze workshop bent u op de hoogte van de belangrijkste regelingen en voorzieningen die de overheid biedt wanneer u mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geeft.
1.11 Inclusive Hiring – wat is dat nu weer?
Yvonne van Hest (directeur Ontwikkeling & Participatie Ergon)

Hoe krijgen we meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt – ons ‘ongekend talent’, dat in deze krappe arbeidsmarkt nog aan de kant staat – aan het werk in een passende, duurzame baan? Door om te denken! Denk samen met ons om en maak het werk en je organisatie passend aan de werkzoekende. Inclusive Hiring oftewel werken zonder vacatures kan een oplossing zijn. Wil je meer weten over het hoe en wat dan is dit jouw break-out sessie.

2.11 Masterclass Employer Branding – deel 2: de organisatie van employer branding
Nico Verheijden (algemeen directeur/strateeg bij bureau David)

Het spanningsveld tussen kandidaat werving (recruitment) en medewerker beleving. Tussen het hier & nu, het straks en later. Over het eigenaarschap van employer branding. Hierin is het centrale blok een HR-communicatie-debat aan de hand van prikkelende stellingen. Het publiek krijgt een groene en rode kaart (eens – oneens) en kunnen actief meedoen. Deze masterclass word je aangeboden door AantWerk, de business-to-business fanclub van Weener XL, IBN en WSD-Groep.

1.12 Masterclass Employer Branding – deel 1: van visie naar tools
Nico Verheijden (algemeen directeur/strateeg bij bureau David)

We trappen af met feiten en trends over het nut en noodzaak van een sterk werkgeversmerk. Vervolgens laten we de samenhang met strategie, communicatie en HR zien. Om vervolgens aan de hand van praktijkvoorbeelden te tonen hoe je employer branding aanpakt. Deze masterclass word je aangeboden door AantWerk, de business-to-business fanclub van Weener XL, IBN en WSD-Groep.

2.12 SBB: bouwstenen voor een stevige (door)start op de arbeidsmarkt met praktijkleren in het mbo
Jeroen van Zuijlen (SBB), Ilse Stecher (SBB), Willem van der Craats (Summa), Dorien Vervest (Summa) en Peter Ubachs (Ergon)

Samen bouwen aan de best passende opleidingsroute voor de kandidaat. Alleen als overheid, werkgevers en onderwijs de handen ineenslaan, komt praktijkleren in het mbo van de grond. Daar hebben we inmiddels een aantal goede voorbeelden van. Wat weet jij van mbo-certificaten en praktijkverklaringen? Wanneer zet je welke route in voor jouw werkzoekenden of werkenden? En wat zijn de werkzame elementen om de samenwerking goed van start te laten gaan? Een leven lang ontwikkelen is samen leren en bouwen. En dat gaan we letterlijk doen in deze workshop.

1.13 Masterclass Financiering Participatiewet: Van macrobudget naar gemeentelijk budget. Van Haagse complexiteit naar Brabantse eenvoud
Marjolein van Scheppingen (sectorcontroller en plaatsvervangend directeur Weener XL) en Rob Vorstenbosch (Directeur Financiën & ICT WSD)

De financiering van de uitvoering van de Participatiewet is erg complex en verandert (nog) steeds. Er is sprake van meerdere macro budgetten: BUIG budget, budget voor loonkostensubsidie, gemeentefonds, algemene uitkering, begeleidingsbudget beschut werken, SW-budget. En elk budget heeft weer zijn eigen verdeelmodel. In deze bijeenkomst ontwarren we de kluwen van de diverse macro budgetten en hun verdeelmodellen. Er wordt inzicht gegeven in de huidige stand van zaken en wat er de komende periode op stapel staat aan veranderingen. Ook lichten wij toe waar de knelpunten en aandachtspunten liggen.

Verder besteden we aandacht aan de verbetervoorstellen die de Brabantse gemeenten en SW-bedrijven hebben gedaan aan de minister van SZW. We horen graag, wat je hiervan vindt en waar volgens jou de verbeteringen mogelijk zijn. Uiteraard is er ruimte voor vragen en discussie.

Brabant Werkt: Inclusief
partners

Brabant Werkt: Inclusief
ambassadeurs

Vragen?
stuur ons een e-mail

helpdesk@klinkhamergroup.com