Brabant
Werkt:
Inclusief

Sprekers

Plenaire sprekers

Rolf Schrama

Lees meer
Rolf Schrama heeft een zeldzame vorm van dwerggroei. Dat heeft hem nooit weerhouden om zijn grootse dromen na te jagen. Van de mavo klom hij op tot doctorandus in de economie. Tijdens zijn carrière gooide hij het roer om en zeilde zich tot de Paralympics in Rio de Janeiro. Tegenwoordig is hij spreker op het gebied van Diversiteit en Inclusie en werkt hij als Diversity Officer bij Van Lanschot Kempen.

Jack Mikkers

Lees meer
Jack Mikkers is sinds 2017 trotse burgemeester van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Hij is hij o.a. verantwoordelijk voor veiligheid, opvang van vluchtelingen en citymarketing. Ook is hij voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en AgriFood Capital.

Kitty Jong

Lees meer
Kitty Jong is sinds mei 2017 vicevoorzitter van FNV. Zij is in het FNV bestuur verantwoordelijk voor Sociale Zekerheid, Arbeidsomstandigheden, Sociaal Domein, Arbeid en Zorg, Inkomensbeleid, Zorg, Medezeggenschap/Corporate Governance en Lokaal/regionaal beleid. Daarnaast is zij lid van het Dagelijks bestuur SER, Ambassadeur van Atria, lid RvA van SOMz en NVAB, bestuurslid van SBCA en lid AVA SBI Formaat.

Mohamed el Mokaddem

Lees meer
"Als voorzitter van Cedris zet Mohamed el Mokaddem zich in om een arbeidsmarkt te creëren waarop iedereen mee kan doen. Ook mensen die (nog) niet zelfstandig het wettelijk minimumloon verdienen, bijvoorbeeld vanwege een beperking, verdienen een baan die bij hen past. Talent mag niet onbenut blijven, maar moet juist ontwikkeld worden. Met veel enthousiasme brengt Mohamed deze boodschap bij de politiek, publieke instanties en het bedrijfsleven onder de aandacht. Veel van zijn kennis en visie deed hij op binnen de gemeente Westland. Daar bekleedde hij vijf jaar lang de functie van wethouder en was hij later programmadirecteur bij de gemeente Den Haag. Momenteel is Mohamed, naast zijn voorzitterschap bij Cedris, oprichter en directeur van Moveda Management & Advies. Dit bureau heeft hart voor de opdrachtgevers en de samenleving. De focus ligt op het brede sociaal domein, van vraagstukken over de arbeidsmarkt tot de zorg. Verder is Mohamed onder andere lid van het Algemeen Bestuur van VNO-NCW en lid van het hoofdbestuur van MKB-Nederland. "

 Jacco Vonhof

Lees meer
"Jacco Vonhof is sinds 3 september 2018 de voorzitter van ondernemersorganisatie MKB-Nederland. ""Een ondernemer in hart en nieren"" zo werd hij getypeerd bij zijn benoeming. Gedreven, maatschappelijk betrokken, een verbinder en bovendien in staat ondernemers aan te spreken en waar nodig in beweging te krijgen. Hij is geen bestuurder, hij is ondernemer. Zo praat Jacco Vonhof en zo handelt hij."

Andere sprekers

Milou Audenaerd

Lees meer

Als arbeidsmarktadviseur West-Brabant & Zeeland bij UWV is het Milou’s taak om de arbeidsmarkt transparanter te maken voor zowel interne collega’s als externe stakeholders. Ze volgt de ontwikkelingen op de (regionale) arbeidsmarkt op de voet en voorziet deze van de nodige duiding. Met deze informatie kunnen beslissingen en beleid in het kader van de regionale arbeidsmarkt gemaakt worden, met als doel om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.

Irmgard Borghouts

Lees meer

Irmgard Borghouts is hoogleraar HRM & Sociale Zekerheid. Ze studeerde Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid aan Tilburg University. Na betrekkingen bij de Gemeente Utrecht, IVA Beleidsonderzoek en OSA ging ze in 2009 aan de slag bij Tilburg University. Ze promoveerde in 2012 op een internationaal vergelijkend onderzoek naar werkzekerheid systemen. In de periode 2012-2014 was ze als principal consultant verbonden aan onderzoeks- en adviesbureau Ecorys. Borghouts is momenteel werkzaam bij het departement HR studies, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences en directeur van het People Management Center. Ze is oprichter en wetenschappelijk trekker van de Academische Werkplaats Inclusieve Arbeidsmarkt.

Haar multidisciplinaire expertise ligt op het terrein van werkzekerheid, activerend & inclusief arbeidsmarktbeleid, sociale Zekerheid en inclusief HRM. In haar onderzoekslijn zijn sociaal beleid het vertrekpunt en ze verbindt dit met strategische HRM-vraagstukken binnen organisaties. De transitie van ‘niet werk naar werk’ en de transitie ‘van werk naar werk’ staan in haar onderzoek centraal. Ze adviseert o.a. de SER, het Ministerie van SZW, gemeenten en AWVN. Irmgard heeft meer dan 100 publicaties op haar naam. Ook is ze Lid Raad van Toezicht van het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) en bestuurslid bij de maatschappelijk stichting Willem II Betrokken.

Hilde Bouwmans-Cats

Lees meer

Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een regionale inclusieve arbeidsmarkt is de ambitie en focus van Hilde en haar afdeling: Werkgeversdienstverlening. Als manager is zij verantwoordelijk voor de dienstverlening van een team professionals die werkgevers helpen om werk toegankelijk en beschikbaar te maken voor iedereen. Dat kan door middel van het herontwerpen van processen, ontwikkelen en implementeren van technologische innovaties, inzet van job coaching maar ook het geven van trainingen Mentorwijs.

Werkgeversdienstverlening zorgt voortdurend voor aansluiting bij de behoeften en ontwikkelingen in de markt en biedt werkgevers makkelijke toegang tot ondersteuning, via één ingang het Werkgeversservicepunt (WSP).

Marleen Braakhuis

Lees meer

Marleen Braakhuis werkt bij het Werkgeversservicepunt West-Brabant (Dongemond) en is projectleider van de pilot met TNO en MondzorgPlus bij MidZuid. Ook is zij lid van het Regionaal mobiliteitsteam ‘West-Brabant Werkt Door!’ Vanuit haar rol als werkgeversadviseur heeft zij contact met veel werkgevers in de arbeidsmarktregio West-Brabant, waaronder MondzorgPlus. Marleen is samen met haar collega’s constant op zoek naar mogelijkheden voor inwoners van de Dongemond gemeenten en weet dat technologie kan bijdragen tot een inclusieve(re) arbeidsmarkt.    

Tim Bouwer

Lees meer

Tim Brouwer is een open persoonlijkheid met een hoge mate van energie en humor. Dat kan hij goed gebruiken bij zijn werkzaamheden als financial engineer. Tijdens de diepgang die hij graag opzoekt, balanceert hij tussen pragmatisme en abstractie. Dit kenmerkt zich door vanuit het brede plaatje de vertaling te creëren naar tastbare acties. Tim is geïnteresseerd in de persoon en weet daardoor samen meer te bereiken

 

Rust bewaren, analyseren en reageren zijn, zijn belangrijke kenmerken van Tim Brouwer. Dit levert naast goede gesprekken en vertrouwen ook een intensieve samenwerking op. En op die basis bouwt hij arrangementen met partners in het werklandschap. Recent successen: een samenwerking tot een verkort opleidingstraject ‘Koken in de horeca’ en voorschakeltraject in de kinderopvang. Zijn focus ligt niet alleen bij de regelingen, maar in het creëren van kansen voor werkzoekenden en daar de juiste hulpmiddelen en dienstverlening voor bieden.  Kortom, een gedreven financial engineer die zijn ervaringen privé en zakelijk graag benut voor de dynamische wereld om ons heen.

Nicole Buijs

Lees meer

Nicole Buijs is als adviseur Inclusief Bedrijfsadvies werkzaam bij UWV rayon Zuidoost Brabant en Helmond-de Peel. Haar loopbaan begint in 2002, als individueel traject begeleider bij een vrouwendetentie. Als 17-jarige leert ze ontzettend veel. Ze krijgt een goed inzicht in de wereld van vrouwendetentie, de overlevingskracht van deze vrouwen en hun geloof in nieuwe kansen en mogelijkheden.  Deze ervaring geeft Nicole de kracht om ook te vertrouwen op haar eigen mogelijkheden.

 

Ze is ruim 18 jaar Jobcoach/Werkgeversadviseur geweest bij diverse organisaties. Daaruit blijkt dat er niks zo belangrijk is als onderzoeken wat de wensen en behoeftes zijn van de medewerkers. Iedereen wil gehoord worden, meetellen en deel uitmaken van het team, niet alleen aan de zijlijn staan. Nicole is het aanspreekpunt over, van, voor personeelsvraagstukken als hoe in deze tijd; duurzaam, efficiënt en toekomstbestendig góéd werkgeverschap neer te zetten.

Solange Camelia

Lees meer

Na de middelbare school op Curaçao te hebben afgerond, kwam Solange met een studiebeurs naar Nederland voor een verdere studie.  Met pijn in haar hart verliet zij het warme nest, vrienden en familie verlaten om mijn toekomst verder vorm te geven in Nederland. Dat was niet gemakkelijk? Uitdagingen en obstakels waren er in overvloed. Daaruit putte zij juist de kracht om verder te gaan en doelen te realiseren. Na het afronden van haar studie is ze bij UWV (en de voorgangers) gaan werken.

In 2016 heeft ze de overstap gemaakt naar de rol van Adviseur Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie, vanuit haar sterke overtuiging in een Inclusief Werkgeverschap waar gelijkwaardigheid en diversiteit voorop staan. Ze wil werkgevers bewust maken van het feit dat inclusie voor behoud van talent, minder verzuim en gelukkige productievere werknemers zorgt en dat iedereen erbij hoort en dat ook zo voelt.

Marjon van Delft

Lees meer

Als arbeidsmarktadviseur voor Noordoost- en Midden-Brabant bij UWV zorg Marjon voor de informatievoorziening over de arbeidsmarkt in deze regio aan interne en externe arbeidsmarktpartijen. Ze vindt het belangrijk de arbeidsmarkt transparant te maken met betrekking tot ontwikkelingen en baankansen voor zowel werkzoekenden als werkgevers als andere stakeholders. Zodat betere keuzes gemaakt kunnen worden en vraag en aanbod beter en sneller op elkaar aansluiten. Marjon is ruim 15 jaar actief geweest als Lean-expert en strategie consultant en vanuit die rol betrokken geweest bij het ‘anders organiseren van werk’. Dit levert vaak verrassende inzichten en oplossingen op. Door de veranderende (arbeids)markt, is het immers belangrijker dan ooit om iedereen een passende plek en kans te bieden.

Jos van Delft

Lees meer

Jos van Delft startte na het afronden van de studies HRM en Social Work begin deze eeuw als jobcoach bij het toenmalige Start Kans (dat later uitgroeide tot USG Restart). Hij ontwikkelde zich daar vervolgens tot operationeel accountmanager. In 2016 startte hij vanuit Start Foundation als Manager Inclusie bij Hutten en De Verspillingsfabriek. Na twee jaar maakte hij de overstap naar het Open Hiring team van Start Foundation. De gemene deler in zijn loopbaan is zijn inzet voor een arbeidsmarkt die toegankelijk is voor iedereen die een bijdrage wil leveren.

Jos Denneman

Lees meer

Jos Denneman is iemand die graag in de keuken staat en zijn tafelgenoten trakteert op lekkere gerechten en een gezellig samenzijn. Ook houdt hij van actieve reizen die in het teken staan van het ontmoeten en onderzoeken van andere mensen en culturen. Net zoals het samenstellen van een diner of het uitstippelen van een nieuwe reis vraagt inclusief werken om creativiteit, kunnen/willen aanpassen en om doorzettingsvermogen.

“Als het niet helemaal lukt volgens plan, hoe passen we het aan zodat het door kan?” Zijn creativiteit, aanpassings- en doorzettingsvermogen gebruikt Jos in zijn dagelijkse werk met zowel  in- als externe samenwerkingspartners. Zijn jarenlange ervaring en kennis van verschillende (financiële) instrumenten en hulpmiddelen komen goed van pas in een arbeidsmarkt die in toenemende mate vraagt om (individuele)maatwerkoplossingen.

Als financial engineer ondersteund hij hiermee zijn collega’s van het Werkgeversservicepunt bij het creëren van kansen voor werkzoekenden en het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. 

Edzo Doeve

Lees meer

DELA is een coöperatie die altijd trouw is gebleven aan haar ‘roots’. Dat wil zeggen aan de gedachte van vele kleintjes maken sterk en dat een waardig afscheid los moet staan van rangen en standen en voor iedereen mogelijk moet zijn. Vanuit die overtuiging is een groot collectief ontstaan in Nederland met meer dan 4 miljoen verzekerden waarvan het overgrote deel ook lid is van de coöperatie.

 

Voor DELA is het een voortdurende puzzel om daadwerkelijk er voor iedereen te zijn en de solidariteit te bewaken door de tijd heen en over generaties heen. Waar ze naar streven is dat iedereen bij DELA het gevoel heeft mee te doen en een zinvolle bijdrage te leveren in een organisatie die er toe doet.

 

DELA moet daarbij uiteraard ook van zich laten horen in de stad waar haar hoofdkantoor staat. Het is voor Edzo dan ook vanzelfsprekend deel te nemen aan het samenwerkingsverband Impact 040 waarin overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven samenwerken om van Eindhoven een stad te maken waarin verbinding centraal staat en het streven naar maximale inclusiviteit. Het is een kwestie van maatschappelijk verantwoord ondernemen in een stad waar we ‘Samenwerking’ met een hoofdletter schrijven. Hij doe het bovendien met veel plezier, leert veel van de veelzijdige inbreng en gaat er van uit dat je met elkaar een verschil kunnen maken.

Natasja Drewes

Lees meer

Natasja Drewes is werkzaam bij MondzorgPlus. Zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit en zorgt samen met de medewerkers van de sterilisatie ervoor dat de teams werkzaam op locatie worden voorzien van de juiste materialen. Omdat de doelgroep van MondzorgPlus bestaat uit kwetsbare cliënten en omdat Natasja vanuit haar privé situatie erg betrokken is bij deze doelgroep, is ze in overleg gegaan met MidZuid om te zoeken naar een vorm van samenwerking. Natasja coördineert de pilot binnen MondzorgPlus.

Jeroen Gielen

Lees meer

Jeroen Gielen heeft 10 jaar ervaring als manager binnen DAF Trucks, onderdeel van PACCAR. Op het gebied van Business Development, Sales, Logistiek en Operations Management. Momenteel is hij verantwoordelijkheid voor het PACCAR Parts distributie- en verpakkingscentrum waar in totaal, inclusief onze partner Ergon, 500 mensen werken. Zij leveren spare parts aan DAF dealers in meer dan 70 landen. En zij zijn de centrale hub in Europa. Dat betekent dat in Eindhoven alle onverpakte onderdelen vanuit DAF fabrieken en leveranciers worden verpakt in het grote verpakkingscentrum. Daarna beleveren zij deze aan andere PACCAR distributie centra wereldwijd. 

Wat Jeroen energie geeft is continue verbeteren, samen met een team, op zaken die er toe doen voor het team en de klant. Hij vindt het leuk om de status quo te veranderen. En het liefst op verschillende onderdelen; teamontwikkeling, moraal, kwaliteit, klanttevredenheid, productiviteit, veiligheid, milieu en ook zeker de maatschappelijk impact van DAF Trucks. Dat laatste doet hij door het promoten en verder ontwikkelen van de samenwerking met Ergon. En ook door te kijken hoe de samenwerking een verdere rol kan spelen binnen de Brainport Eindhoven.

Francis Gremmen

Lees meer

Francis Gremmen is, in verschillende functies, al 29 jaar werkzaam op Praktijkschool de Rijzert in Den Bosch. De laatste 15 jaar als Entree docent en ook decaan (uitstroom coördinator). Vanuit die functie onderhoudt ze vele contacten met gemeentes, bedrijven en andere scholen. Met veel enthousiasme probeer Francis de leerlingen die haar school gaan verlaten naar een passende plek te plaatsen / begeleiden. Daarbij denkt ze ‘out of the box’ en in kansen in plaats van problemen. Netwerken en verbinden is een vereiste om dit voor elkaar te krijgen en dat vindt ze dan ook erg leuk en belangrijk!

Yvonne van Hest

Lees meer

Yvonne van Hest is Directeur Ontwikkeling & Participatie (O&P) bij Ergon, het sociaal werk- en ontwikkelbedrijf voor de gemeenten Eindhoven, Veldhoven, Valkenswaard, Waalre en Heeze-Leende. Ergon telt 2500 medewerkers. O&P is verantwoordelijk voor de instroom van mensen en de ontwikkeling van hen naar en in werk, voor de bemiddeling van iedereen met een zgn. doelgroep indicatie naar de interne werkbedrijven en naar de externe regionale werkgevers en voor het beheer van alle extern geplaatste doelgroep medewerkers. Ook is O&P verantwoordelijk voor de expertise in opleiden, leren en ontwikkelen doelgroep medewerkers en voor project- en stakeholdermanagement, strategisch advies & -analyse, marketing en kwaliteitscoördinatie.

 

Yvonne studeerde Bedrijfskunde en Inkomend Toerisme. Ze heeft meer dan 22 jaar leidinggevende werkervaring, met een leidraad in sales, marketing & communicatie , project- en programma management, onderwijs & arbeidsmarkt. Yvonne is een verbinder, goed in het analyseren en aanpakken van complexe vraagstukken en kan boven belangen uitstijgen – het grote geheel overziend. Daarnaast zit Yvonne’s kracht in de ontwikkeling van mensen & talent, relatie- en stakeholdermanagement en strategisch business development. Yvonne heeft veel ervaring in het optreden als keynote spreker en moderator in conferenties wereldwijd. Kernwoorden voor Yvonne: visie, ambitie, actie en passie.

Sylvia IJpelaar

Lees meer

Op een ideale inclusieve arbeidsmarkt werken mensen van allerlei pluimage volwaardig samen bij dezelfde werkgever in hetzelfde team. Dat is waar Sylvia IJpelaar naar streeft in haar werk als senior coach bij het bij het UWV WERKbedrijf en bij het Regionaal Mobiliteitsteam Noordoost-Brabant. Ook werkt zij als dagvoorzitter en procesbegeleider, voor zakelijke events van het UWV. Ze leidt teambijeenkomsten en trainingen. Met een open en transparante communicatie is Sylvia nieuwsgierig, betrokken en bevlogen. Ze improviseert graag en zorgt voor de nodige interactie met het publiek. Door haar humor en flair krijgt elk evenement de sfeer die het nodig heeft.

Mariska van Kastel

Lees meer

Mariska van Kastel is 'Adviseur Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie’ voor Midden- en Noordoost-Brabant bij het UWV WERKbedrijf. Zij is een enthousiaste dame met een passie voor het verbinden van mensen en bedrijven. Ze kijkt naar vraag, aanbod en duurzame inzetbaarheid.

Met het ‘Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie’ helpt zij werkgevers om gezamenlijk personele knelpunten op te lossen. Een voorstel op maat, om in de organisatie verschillende taken te onderscheiden die geschikt zijn om uit te laten voeren door ondersteunend personeel. Het doel? De ervaren werkdruk binnen de huidige teams/afdelingen duurzaam te verminderen, het nieuwe personeel makkelijker in te laten stromen en het zittende personeel goed door te laten stromen binnen de organisatie.

Aan de hand van interviews met de medewerkers breng Mariska alle werkzaamheden in kaart. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen specialistische- en ondersteunende taken. Door de ondersteunende taken bij het huidige personeel weg te halen, houden zij meer tijd over voor hun specialistische werk. De ondersteunende taken kunnen tot nieuwe banen omgevormd worden, die uitgevoerd kunnen worden door mensen die nu een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Joost Kollau

Lees meer

Joost Kollau is 6,5 jaar werkzaam als accountmanager bij Weener XL, het werk- en sociaal ontwikkelbedrijf van de gemeente ’s-Hertogenbosch. In deze functie en ook in voorgaande functies staat het begrip ‘verbinden’ centraal. Het simpel verbinden van vraag en aanbod brengt anno NU vaak meer uitdagingen met zich mee. Op innovatieve wijze naar deze arbeidsmarktvraagstukken kijken geeft Joost energie en helpt hem bij het zoeken naar passende oplossingen. Hij gelooft in het gegeven dat ieder mens een of meerdere talenten bezit en een kans verdient op de arbeidsmarkt. Het is aan ons als maatschappij hen te helpen deze talenten te ontdekken, te gebruiken en te ontwikkelen.

Reinier Könemann

Lees meer

Reinier Könemann werkt bij TNO als onderzoeker. Als human factors specialist heeft Reinier veel ervaring in het ontwikkelen en toepassen van operator support technologieën bij reguliere en inclusieve bedrijven. Daarbij adviseert en evalueert hij innovaties op het gebied van mensgerichte technologie. In de ontwikkelingen en het onderzoek streeft hij naar een duurzame toepassing van ondersteuningstechnologie voor medewerker en bedrijf.

Jessie Vossen

Lees meer

"Meer dan ooit is er behoefte aan gedetailleerde informatie over de arbeidsmarkt! Waar liggen kansen? Hoe zit het met de regionale werkgelegenheid? Wat zijn belangrijke arbeidsmarktontwikkelingen?” Als arbeidsmarktadviseur zorg Jessie voor goede informatie, duiding en advies over (kansen op) de arbeidsmarkt voor de regio's Zuidoost-Brabant en Helmond-De Peel. Zodat er met die informatie betere keuzes op de arbeidsmarkt kunnen worden gemaakt en vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten. Ze geeft regelmatig presentaties, workshops en trainingen aan verschillende belanghebbenden met als doel om arbeidsmarktinformatie over te brengen zodat zij snel en efficiënt hun weg kunnen vinden binnen de arbeidsmarkt.

Louise Savelkoul

Lees meer

Louise Savelkoul is werkzaam bij Arcadis en verantwoordelijk voor de Change Agenda van Arcadis Nederland. De Change agenda is het uitvoeringsprogramma van de strategie. Het doel van de change agenda is het concreet en tastbaar maken van de strategie in projecten en in de interne bedrijfsvoering. Een belangrijk onderdeel van de strategie is Diversity, Inclusion & Belonging. Niet zonder reden is Louise daarom ook de oprichter en trekker van het Social Return on Investment programma van Arcadis Nederland.

 

Binnen dit programma geven we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om zich te ontwikkelen waarbij het doel is om een duurzame relatie aan te gaan in de vorm van een arbeidscontract. Een goedlopend statushouders programma, samenwerkingen met verschillende partners en links met maatschappelijke initiatieven zijn hier onderdeel van.

Louise heeft een mastertitel in organisatiewetenschappen en is werkzaam geweest binnen research consultancy.

Naast haar werk bij Arcadis schrijft ze een proefschrift over samenwerking en innovatie in de gebouwde omgeving op basis van Social Network Analyses. Het opzetten van nieuwe programma’s, nieuwe samenwerkingen starten of mensen meekrijgen in een verandering zijn vraagstukken waar Louise energie van krijgt!

Marjolein van Scheppingen

Lees meer

Marjolein van Scheppingen is sinds 2019 sectorcontroller en plaatsvervangend directeur bij Weener XL, het werk- en sociaal ontwikkelbedrijf van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Daarvoor bekleedde zij diverse functies bij lokale overheden, waaronder manager bedrijfsvoering Sociaal Domein bij de gemeente Eindhoven en verschillende Finance & Control functies bij de provincie Noord-Brabant. Zij heeft aan de Universiteit van Tilburg (International Business) en TIAS Business School (register controller) gestudeerd. Van Scheppingen zet zich in voor verschillende landelijke commissies, waaronder de landelijke begeleidingscommissie Verdeelmodel BUIG (Divosa/ Min. SZW). Als controller van Weener XL heeft zij dagelijks te maken met de complexiteit en uitdagingen van de financiering van de Participatiewet.

Wilke van Thiel

Lees meer

Vanuit mogelijkheden en kansen denken is waar Wilke warm voor loopt. Als ervaren accountmanager zit ze veelvuldig bij werkgevers aan tafel om te bespreken hoe ze samen kunnen gaan voor inclusiviteit. Mensen een kans geven op de arbeidsmarkt is waar ze sneller voor gaat lopen. Vanuit samenwerking in de hele regio kunnen dan ook steeds meer plekken gecreëerd worden en dat is voor de hele arbeidsmarkt een positieve stap. Social return is een onderdeel hiervan en dat gaat het van een verplichting naar een verlichting.

Charity Timmers

Lees meer

Charity Timmers is nu 6,5 jaar werkzaam als accountmanager bij Weener XL, het werk- en sociaal ontwikkelbedrijf van de gemeente ’s-Hertogenbosch. In deze functie en ook voorgaande functies staat ‘verbinden’ voor haar centraal. Het simpel verbinden van vraag en aanbod brengt vooral anno NU vaak meer uitdagingen met zich mee. Op innovatieve wijze naar deze arbeidsmarktvraagstukken kijken geeft energie en helpt haar bij het zoeken naar passende oplossingen. Charity gelooft in het gegeven dat ieder mens een of meerdere talenten bezit en een kans verdient op de arbeidsmarkt. Het is aan ons als maatschappij hen te helpen deze talenten te ontdekken, te gebruiken en te ontwikkelen.

Irene Tol

Lees meer

Irene Tol werkt sinds 1 april 2021 bij het Servicepunt Psychische Gezondheid en Werk van UWV WERKbedrijf. Het Servicepunt ondersteunt medewerkers die contact onderhouden met werkgevers. Ook ondersteunt het medewerkers van de werkzoekendendienstverlening met vragen over het begeleiden naar werk en duurzame inzetbaarheid van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het Servicepunt wil het vooroordeel wegnemen dat soms leeft dat mensen met een psychische kwetsbaarheid niet kunnen of willen werken.

 

Irene was, na meer dan 10 jaar werkzaam te zijn geweest in de regio als adviseur bij een Werkgevers Servicepunt bij UWV, aan iets anders toe. Een belangrijke waarde die in haar werk terugkomt is het gebruiken van nieuwe kennis en vaardigheden over psychische gezondheid en werk. Deze kennis wordt ontwikkeld door wetenschappers in samenwerking met convenantpartners. Het Servicepunt verzamelt deze kennis en deelt deze met collega’s tijdens kennis- en dialoogsessies. En dus nu ook voor werkgevers tijdens Brabant Werkt: Inclusief!

Manon Tubee

Lees meer

Manon Tubée is 47 jaar, geboren en getogen Limburgse. Zij inspireert mensen door haar enthousiasme, bevlogenheid, oprechte interesse, creativiteit en humor. Haar loopbaan staat in het teken van mens, werk en publieke dienstverlening. Te beginnen bij de bewuste keuze voor de HBO-studie Personeel en Arbeid en de wens om bij het Arbeidsbureau te werken.

Vanuit deze ambitie heeft zij een ruime werkervaring en deskundigheid opgebouwd op het gebied van arbeidsbemiddeling, arbeidsmarktontwikkelingen, HRM, leiderschap en verandermanagement.

 

Haar bevlogenheid en samenwerkingsbereidheid is vanaf 2012 zichtbaar in de rol die ze pakt als manager werkgeversdienstverlening bij UWV in arbeidsmarktregio’s Zuidoost Brabant en Helmond de Peel. “Lach het leven toe” is haar persoonlijk motto en staat voor denken in kansen en mogelijkheden. Hardlopen, reizen, lezen en intuïtief schilderen brengen ontspanning en inspiratie.

Joyce de Vaan

Lees meer

Joyce de Vaan is, sinds 2010, Coördinator Social Return en Adviseur PSO* bij Weener XL, gemeente 's-Hertogenbosch. De belangrijkste taak van Joyce is het om bedrijven wegwijs te maken in de wereld van social return en inclusiviteit. Hoe breng je als bedrijf in kaart wat je al allemaal doet aan het bieden van kansen voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie? Hoe maak je dat zichtbaar en waar liggen mogelijkheden en kansen voor de toekomst?

Zij doe dit door bedrijven in contact te brengen met elkaar in themabijeenkomsten, hen kennis te laten maken met sociale werkbedrijven, het UWV, scholen en netwerkorganisaties in de regio. Maar bovenal door goede voorbeelden te geven.

Frank Visser

Lees meer

Frank Visser studeerde af aan de faculteit Bedrijfskunde van de Technische Universiteit in Eindhoven. Hij werkte vijf jaar als opleidingsadviseur voor een re-integratiebedrijf en een samenwerkingsverband van procesbedrijven. Daarna richtte hij een subsidie-adviesbureau op en trad in 2001 in dienst bij Philips Nederland  Als programmamanager was hij o.a. verantwoordelijk voor een meerjarig scholingsproject voor fabricagemedewerkers (Certificering Vakmanschap), de opzet van een nieuwe opleidingsinfrastructuur binnen Philips Semiconductors in Nijmegen (huidige NXP) en diverse innovatieve projecten als onderdeel van het Philips Werkgelegenheidsplan. Sinds 4 jaar leidt hij een team dat uitvoering geeft aan diverse CAO-afspraken rond duurzame inzetbaarheid, vanWerknaarWerk, Techniekstimulering Jongeren (JetNet), Philips Werkgelegenheidsplan en sociale activiteiten in de Brainport Regio.

Rob Vorstenbosch

Lees meer

Rob Vorstenbosch is sinds 1989 werkzaam in de sector van de Sociaal werkbedrijven en vanaf 2006 in de functie van financieel directeur en adjunct-directeur van WSD in Boxtel. WSD is het sociaal ontwikkelbedrijf van negen gemeenten in de driehoek ’s-Hertogenbosch-Eindhoven-Tilburg. In deze rol heeft hij nauw contact met beleid en financiën van de negen gemeenten. Rob Vorstenbosch is lid van diverse begeleidingsgroepen (geweest), zoals die van het BUIG verdeelmodel, de aanpassing van het gemeentefonds en de financiering van de verdeling loonkostensubsidie op basis van realisatie. Insteek hierbij is steeds een eerlijke verdeling, eenvoud, uitvoerbaarheid en uitlegbaarheid. Hij heeft geschiedenis en bedrijfseconomie gestudeerd. Naast jarenlange ervaring in de huidige sector heeft hij diverse bestuurs- en toezichthoudende functies bekleed, onder andere bij woningcorporaties.

Ronald van Zijp

Lees meer

Ronald’s hele werkzame leven speelt zich af bij UWV. In diverse leidinggevende functies bij diverse onderdelen. Van Bezwaar en Beroep, Facilitair bedrijf tot en met het WERKbedrijf. Ten tijde van zijn functie als districtsmanager was hij als portefeuillehouder betrokken bij Voorzieningen en Re-integratie Middelen (VRIM). De afgelopen vijf jaar werkte) hij als landelijk manager VRIM. Per 1 oktober is hij Landelijk manager STAP (Stimulering Arbeidsmarkt Positie).

 

In zijn periode bij VRIM heeft hij bijna wekelijks aan heel veel verschillende groepen (binnen en buiten UWV) presentaties gegeven. Ronald neem zijn toehoorders mee in wat ‘voorzieningen’ precies zijn en welke mogelijkheden er zijn in de toepassing. Met als doel om zoveel mogelijk mensen met heel veel talenten en ja, ook een beperking, te kunnen laten deelnemen aan de samenleving, arbeidsmarkt en onderwijs. Daarnaast werkgevers de mogelijkheid te bieden om ongezien talent aan te boren.

Wim Davidse

Lees meer

"Econoom, getrouwd, een studerende dochter, oprichter van Dzjeng, consultancy voor strategische inzichten en inspiratie voor organisaties vol menskracht in de 4e Industriële Revolutie.

Als spreker verzorgde Wim inmiddels honderden informatieve, interactieve en inspirerende lezingen, kennissessies, sparringsessies, gastcolleges, webinars, podcasts. Centrale thema’s: arbeidsmarkt, flexmarkt, opwindend organiseren, vlammen. Hij schrijft blogs, columns en artikelen, en is hoofdredacteur van Flexmarkt magazine. Arbeids- en flexmarktonderzoeker & trendwatcher. Data-man en visionair. Strategiecoach. Strategisch (HR)Marketeer. Interim manager. Raad van Advies- en DenkTank-lid.

Daarvoor was hij directielid bij Vedior Groep Nederland (met meer dan 20 flex-merken), tien jaar, als strateeg & analist, marketeer & werkmerk-maker, en veranderaar & innovator. Voorzitter van de ABU-commissie MarktMonitor, Economie & Voorspellingen. Lid van de programmaraad van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie, en van de Agenda voor de Industrie. En universitair docent ‘Economie, Management & Organisatie’ aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda.

Wim is altijd bezig met werkgevers, bemiddelaars en opleiders; leidinggevenden, managers, directeuren en docenten; werkenden, studerenden en werkzoekenden; inzicht te geven in de uitdagingen en de nieuwe mogelijkheden van werken in de Radicale Jaren 20, het eerste decennium van de 4e Industriële Revolutie. En hoe daar samen met veel plezier, energie, impact en succes te werken."

Leon Kerkhof

Lees meer

"Ik werk sinds 2018 bij FAMEUS. Daar ben ik begonnen als vrijwillige medewerker, maar inmiddels werk ik daar alweer meer dan 2 jaar als betaalde kracht, nu voor 36 uur per week. Ik ben vrijwilligerscoördinator, maar ook betrokken bij andere projecten, zoals de inloop, het Recovery College en ons online platform.

FAMEUS is het zelfregiecentrum van GGz Breburg. Mensen komen bij ons om op hun eigen manier en eigen tempo te werken aan hun herstel, ontwikkeling en ontplooiing. Dit kan onder andere middels cursussen, inlopen, de crisiskaart of de WRAP. FAMEUS heeft 4 locaties in Midden- en West-Brabant, namelijk in Tilburg, Breda, Roosendaal en ons logeerhuis in Baarle-Nassau.

Doordat mijn schoolcarrière niet optimaal is verlopen heb ik allerlei verschillende banen gehad, van call-centerwerk tot juridisch medewerker bij een deurwaarder. Toch voelde het altijd alsof ik het niet goed genoeg deed. Na een paar heftige depressies is mijn hersteltraject begonnen. Ik heb verschillende therapieën gevolgd en verschillende cursussen. Na de cursus Herstellen Doe Je Zelf wilde ik graag vrijwilligerswerk gaan doen. Dit deed ik bij FAMEUS. 2 ochtenden in de week startte ik op de administratieafdeling. Dit kon ik uitbreiden naar verschillende werkzaamheden. Mijn ontwikkeling als ervaringsdeskundige zette zich door via meer cursussen en werkervaring. Ik kreeg de kans om via een traineeship betaald aan het werk te gaan en begon met 8 uur betaald werken. Dit heeft zich uitgebreid tot nu weer fulltime aan de slag zijn. "

Leendert Bos

Lees meer
Leendert Bos is bedrijfskundige, met achtergrond in marketing en financiële sector. Leendert werkt sinds 2015 voor Cedris, met focus op innovatie en sociaal ondernemen. In 2017 startte hij de Kennisalliantie Inclusie en Technologie (KIT), een samenwerking tussen Cedris, TNO en SBCM. KIT wil met technologie bijdragen aan passend werk voor mensen met een beperking. KIT is inmiddels uitgegroeid tot hèt kennisplatform voor inclusie en technologie, en daarnaast initieert KIT - met leden van Cedris - de TINT technohubs in de regio.

William Graat

Lees meer
"My ambition is to add value to people's everyday life; this drive creates value for the companies I work for or participate in and makes me grow, every day! In short I am a generalist with commercial drive and experience in strategic Marketing, Innovation, Sales, Change Management, Operations and Executive Coaching. In this venture - as a board level EQ-consultant and business coach - we assist companies in transforming their DNA. Our fresh and inspiring approach enhanced by our vast network in both the private and public sector enables companies to transform their business into an agile company ready to master current and future challenges. "

Mariska Doedée

Lees meer
"Ik werk sinds 2013 bij IBN als productiemedewerker en heb op verschillende afdelingen kennis mogen maken met het productie proces. Sinds 2 jaar werk ik op de afdeling Brekr en ben daar doorgegroeid naar 1ste medewerker. Ik hou me voornamelijk bezig met het productieproces en begeleiden van medewerkers om een mooi en goed product af te leveren voor de klant. Bij IBN vind ik het leuk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mede een kans te geven om zich te ontwikkelen en hopelijk zo door te groeien naar een reguliere baan. Om mezelf te blijven ontwikkelen en op de hoogte te blijven, heb ik verschillende trainingen en cursussen gevolgd om nog beter en efficiënter te werken "

Martine van Cromvoirt

Lees meer
"Ik ben Martine van Cromvoirt, 53 jaar, ik woon in Rosmalen samen met mijn vriend Reinier en heb 3 kids. Sinds 1,5 ben ik HR Manager bij Orly en Endevoets en ben daar verantwoordelijk van alles wat met onze medewerkers te maken heeft, van sollicitatiegesprek tot afscheid bij pensioen. In de korte tijd dat ik dit werk doe, heb ik met mijn enthousiasme en buiten de kaders denken al veel bereikt: afschaffen beoordelingsgesprekken, app aangeschaft voor MTO, contacten leggen met praktijkonderwijs, leermeesters anders leren denken, opzetten opleiding voor (praktijk-)leerlingen. "

Nico Verheijden

Lees meer
Nico is een ervaren professional in het marketing- en communicatievak, zowel in een rol als ondernemer als in een rol als adviseur. Hij is gefascineerd door wat het je oplevert als je je als merk op een goede manier weet te manifesteren, zowel intern als in een veranderende markt. Hij heeft de afgelopen jaren verschillende grote organisaties geholpen de vertaalslag te maken van strategie naar merk, communicatie en gedrag. Nico is analytisch sterk en werkt en communiceert met een aanstekelijk enthousiasme waarmee hij alle lagen van een organisatie weet te raken.

Wim Davidse

Lees meer
"Econoom, getrouwd, een studerende dochter, oprichter van Dzjeng, consultancy voor strategische inzichten en inspiratie voor organisaties vol menskracht in de 4e Industriële Revolutie. Als spreker verzorgde Wim inmiddels honderden informatieve, interactieve en inspirerende lezingen, kennissessies, sparringsessies, gastcolleges, webinars, podcasts. Centrale thema’s: arbeidsmarkt, flexmarkt, opwindend organiseren, vlammen. Hij schrijft blogs, columns en artikelen, en is hoofdredacteur van Flexmarkt magazine. Arbeids- en flexmarktonderzoeker & trendwatcher. Data-man en visionair. Strategiecoach. Strategisch (HR)Marketeer. Interim manager. Raad van Advies- en DenkTank-lid. Daarvoor was hij directielid bij Vedior Groep Nederland (met meer dan 20 flex-merken), tien jaar, als strateeg & analist, marketeer & werkmerk-maker, en veranderaar & innovator. Voorzitter van de ABU-commissie MarktMonitor, Economie & Voorspellingen. Lid van de programmaraad van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie, en van de Agenda voor de Industrie. En universitair docent ‘Economie, Management & Organisatie’ aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda. Wim is altijd bezig met werkgevers, bemiddelaars en opleiders; leidinggevenden, managers, directeuren en docenten; werkenden, studerenden en werkzoekenden; inzicht te geven in de uitdagingen en de nieuwe mogelijkheden van werken in de Radicale Jaren 20, het eerste decennium van de 4e Industriële Revolutie. En hoe daar samen met veel plezier, energie, impact en succes te werken."

Rob Vorstenbosch

Lees meer
Rob Vorstenbosch is sinds 1989 werkzaam in de sector van de Sociaal werkbedrijven en vanaf 2006 in de functie van financieel directeur en adjunct-directeur van WSD in Boxtel. WSD is het sociaal ontwikkelbedrijf van negen gemeenten in de driehoek ’s-Hertogenbosch-Eindhoven-Tilburg. In deze rol heeft hij nauw contact met beleid en financiën van de negen gemeenten. Evenals Van Scheppingen is Vorstenbosch lid van diverse begeleidingsgroepen (geweest), zoals die van het BUIG verdeelmodel, de aanpassing van het gemeentefonds en de financiering van de verdeling loonkostensubsidie op basis van realisatie. Insteek hierbij is steeds een eerlijke verdeling, eenvoud, uitvoerbaarheid en uitlegbaarheid. Vorstenbosch heeft geschiedenis en bedrijfseconomie gestudeerd. Naast jarenlange ervaring in de huidige sector heeft hij diverse bestuurs- en toezichthoudende functies bekleed, onder andere bij woningcorporaties.

Loes de Volder

Lees meer
"Na 20 jaar ervaring in de babybranche te hebben opgedaan, ben ik in 2009 mijn eigen babywinkel in Goirle begonnen: MamaLoes Babysjop. Niet veel later opende ook de webshop mamaloesbabysjop.nl. MamaLoes staat voor mensen blij maken door een prima service, de juiste kwaliteit, deskundig advies en een uniek assortiment babyartikelen. Binnen 12 jaar is MamaLoes uitgegroeid tot nr 1 online babyspecialist en ben ik met ruim 70 collega’s dagelijks met liefde en plezier aan het werk voor onze klanten. Dit doen we in onze 3 winkels, 10000 m2 logistiek centrum en op het hoofdkantoor in Goirle. Samen vormen we een deskundig, maar vooral hecht team. Een echte familie met groot sociaal karakter waar voor iedereen plaats is. Zelf ben ik een duizendpoot met een groot sociaal hart. Zowel van bedrijfskundige uitdagingen als HR beslissingen gaat mijn hart sneller kloppen. Ik ben een generalist met idealen voor een betere wereld voor iedereen. Daar zet ik me ook graag actief voor in. Met de mens centraal probeer ik kansen te creëren en te benutten met als doel ieders kracht te vinden en dromen te doen uitkomen. Dit geld voor mij zowel zakelijk als privé. Omdat sociaal werkgeverschap voor mij een alledaagse vanzelfsprekendheid is, help ik ook collega’s met het vormgeven en implementeren van hun sociale ambities. Dit alles met als doel bij te dragen aan een wereld waarin we samen leven en samen werken op basis van vertrouwen, kansen en mogelijkheden in plaats van beperkingen."

Jos van Esch

Hanane Abdellaoui

Lees meer
Laat ik mezelf voorstellen aan jullie! Mijn naam is Hanane Abdellaoui, een 37 jarige geboren en getogen Bosschenaar. Mijn passie is delen in het breedste zin van het woord. Het delen van kennis, van mijn ambitie, enthousiasme en nog veel meer. Dit is onder andere ook de reden dat ik al 19 jaar samen met mijn partner Just Clean Bedrijfsdiensten (schoonmaakbedrijf) run. Om mensen langs de zijlijn beginperspectief te bieden binnen onze organisatie. Dit gaat gepaard met interne opleidingen en begeleiding. Vooral het laatste, daar valt heel veel in te leren en halen. Dit doen wij op een manier dat zowel zijn vruchten afwerpt als de mega energie die je er als persoon voor terugkrijgt. Benieuwd naar mijn verhaal? Kom de 24ste van november dan gerust langs!

Willy Swinkels

Bente Lieftink Moderator

Lees meer
Bente Lieftink werkt bij de provincie Noord-Brabant als beleidsadviseur regionale economie. Zij is verantwoordelijk voor de advisering ten aanzien van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en maatschappelijke transities. Daarnaast is zij betrokken bij de problematiek rondom de arbeidsmarktkrapte en de uitvoering van het actieplan arbeidsmarkt. Bente is opgeleid in de organisatiewetenschap en als beleidsonderzoeker. Zij werkt aan diverse maatschappelijke en beleidsrelevante vraagstukken, vooral rondom arbeid, sociale zekerheid en ondernemerschap. Zij is een ervaren adviseur, projectleider en onderzoeker.

Rob Koolen

Lees meer
"Gaat het om een systeemimperfectie in de infrastructuur van de arbeidsmarkt? Of is het een cultureel bepaald gegeven? Is er überhaupt wat aan te veranderen en wat zou er dan moeten gebeuren? Moet je dat regionaal aanpakken of is het rijk aan zet? Kan Brabant met zijn arbeidsmarktregio’s zelf een verschil maken? Succesvol beleid dat ouderen aan het werk helpt, aan welke voorwaarden moet dan voldaan worden? In de workshop wordt een beeld geschetst van het beleid voor de aanpak van ouderenwerkloosheid in de afgelopen decennia. Voorts gaan we samen op zoek naar succesfactoren die de positie van oudere werklozen kunnen versterken en perspectief bieden op werkzekerheid, een baan tot het pensioen. "

Auke Blaauwbroek

Anne Marije Buckens

Lees meer
"In 2011 richtte Anne-Marije Buckens 50 Company, het loopbaancentrum voor 50-plusser, op. Inmiddels heeft zij duizenden 50-plussers aan een nieuwe baan geholpen en is zij dé 50+ arbeidsmarktexpert van Nederland. Anne-Marije geeft lezingen over hoe je als 50-plusser de arbeidsmarktcode kunt kraken en is het brein achter De Duurzame Inzetbaarheid Show en DOOR! magazine, het tijdschrift over duurzame inzetbaarheid. Misschien ken je Anne-Marije ook als columnist in het AD waar zij elke week schrijft over werk en arbeidsmarkt. Tijdens Brabant Werkt: Inclusief! neemt Anne-Marije ons mee in de laatste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, hoe je duurzaam inzetbaar kunt blijven na je 50e en hoe je als werkgever op succesvolle manier 50-plussers kunt werven. Na afloop van de sessie weet je alles over 50-plussers op de arbeidsmarkt van morgen. "

Rik Jansen

Lees meer

"Rik Jansen werkt bij Sweco Nederland, met circa 1400 fte één van de grootste advies- en ingenieursbureaus van Nederland. Na 14 jaar als projectmanager in de ruimtelijke ordening te hebben gewerkt, werd het voor Rik tijd voor wat anders. Hij wilde meer impact maken op persoonlijk en menselijk vlak. Daarom is hij sinds mei 2021 de coördinator Social Return on Investment voor heel Sweco Nederland, waar hij doorlopend 50-60 contracten met een Social Return doelstelling onder zijn hoede heeft.

Sweco heeft ‘benaderbaar en betrokken’ als slogan, maar wil dat niet alleen op klantgebied invullen. Ook op de werkvloer gaat deze bedrijfsdoelstelling op. Met intensieve samenwerkingen met de Refugee Talent Hub en AutiTalent zet Sweco belangrijke stappen om hun doelstellingen te vullen. Volgens Rik is het echter niet alleen het ‘aanbieden’ van talent voor posities. Juist een culturele verandering en open houding van het bedrijf én van alle mensen die er werken is essentieel om plaatsingen langdurig mogelijk te maken en SROI breed te kunnen omarmen. Daarom koos Sweco er voor om SROI direct naast de pijlers van Inclusie en Duurzaamheid te zetten in hun MVO beleid. Mede daardoor worden er ook aan de inkoopkant van Sweco grote stappen gezet om impact te maken. Binnen 1,5 jaar heeft Rik er voor gezorgd dat Social Return in het DNA van Sweco is gaan zitten; de projectteams die de projecten op het gebied van ruimtelijke ordening moeten doen, kennen de noodzaak, het nut én plezier dat Social Return voor de projecten en de collegialiteit kan betekenen.

Naast SROI denkt Rik binnen Sweco mee over de organisatie van platforms om onderling draagvlak en begrip te creëren. Denk bijvoorbeeld aan anderstaligenbijeenkomsten voor collega’s die het Nederlands nog niet volledig machtig zijn. Rik Jansen is afgestudeerd cultureel geograaf en houdt zich in zijn vrije tijd bezig met diverse activiteiten als vrijwilliger op het gebied van wielrennen en basketbal."

Anton van Limpt

Lees meer
Al op jonge leeftijd begon Anton van Limpt als zelfstandig ondernemer in de financiële dienstverlening. Na verkoop van zijn bedrijf in 2009 sloeg hij een compleet andere weg in en kocht met zijn broer Hans een productiebedrijf uit een faillissement, genaamd Bestronics, een ontwikkelaar en producent van Hightech elektronica. Een sprong in het diepe waaruit nu meerdere hightech gerelateerde bedrijven uit voortgekomen zijn. Naast het runnen van de diverse bedrijven is er veel persoonlijke aandacht voor sociale aspecten binnen het ondernemen. Iets wat binnen de gehele onderneming uitgedragen wordt. Het out-of-the-box inzetten van arbeidspotentieel in de organisatie biedt veel extra mogelijkheden.

Paul Brugmans

Lees meer
"Ik ‘leid’ mijn leven als ras optimist, en altijd zin in weer een nieuwe dag. De reis belangrijker dan de finish. Ik kan erg genieten van ouwe meuk; draai met regelmaat LP’s, mijn schoenen laat ik liever lappen dan nieuwe, m’n horloge nog uit de jaren 60. Maar mijn kids confronteren met Swiebertje toen zij klein waren, was wel extreem. ( vanavond met mijn jongste broer naar concert Pink Floyd ) Ik kan erg genieten van bijzondere kunst objecten; en vind het heerlijk om mezelf onder te dompelen in de wat oudere architectuur. Opgegroeid in een enerverend gezin van 5 kinderen, 2 oudere zussen en 2 jongere broers; er gebeurde altijd wel wat. Al zeer jong het liefst zelfstandig op pad, erop uit, mijn wereld ontdekken. Wekelijkse bezoekjes, met mijn ouders, aan de antiekboeren in de regio, met daaraan vastgeplakt ‘huizen kijken’ is erg bepalend voor mijn huidige hobby’s en interesses. Genoten van een ’losse’ opvoeding; als middelste kind kon ik heerlijk mijn eigen weg kiezen. Na de middelbare school op kamers, HTS bouwkunde en werktuigbouwkunde waren toen wel mijn ding, erg sociaal/commercieel ingesteld was ik niet; wel heel analytisch. Mijn studie vroegtijdig afgebroken, want het buitenland riep. In eerste instantie een jaartje naar Canada, dat leek me wel wat. Dat werden 17 fijne jaren van hard en veel werken ( s ’avonds stofzuigers verkopen ), eigen bedrijfje; eigenlijk altijd werken. Het begrip “ The knack of sales “ ontdekt, en in perfectie eigen gemaakt. De interactie met andere mensen beviel mij uitstekend. Getrouwd, 3 kinderen, 5 koeien en 3 schapen, en het liefst mijn goede vriend ( en soort vaderfiguur ) helpen op zijn boerderij. Eenmaal terug in Nederland ( 1997 ) al snel aan de slag om binnen een grote organisatie puin te ruimen en nieuwe wegen in te slaan, eigenlijk op mijn lijf geschreven. Natuurlijk na 10 jaar weer de drang om volledig zelfstandig te zijn ( eigen bedrijf ) niet kunnen weerstaan, wel aan den lijve ondervonden wat bedrijfsmatig falen met je kan doen. Weer een kleine 10 jaar later een ernstig zieke periode, waardoor ik nu nog met regelmaat het gevoel krijg dat ik tijd te kort kom, en ‘vandaag de dag‘ veel meer ben gaan waarderen, en ook van kan genieten. Sinds 2018 weer een totaal ander bedrijf gestart; eigenlijk een doorstart van een ter ziele gegaan bedrijfje. Nu 4 jaar later hard gegroeid en nog steeds groeiende. Ik werk veel samen met de plaatselijke gemeente; onze organisatie biedt graag mogelijkheden voor mensen, die om wat voor reden dan ook, een 2e kans en/of extra ondersteuning/ begeleiding behoeven, en van daaruit mogelijkerwijs het beste uit zichzelf naar boven kunnen halen; en dit alles binnen het speelveld van de commerciële wereld, immers onder aan de streep moet ons bestaansrecht wel geborgd zijn. Een echte win-win creëren is aan mij wel besteed. "

Niels Willems

Lees meer
Niels (52) richtte samen met Jasper Brekr op in 2018, fabrikant van licht elektrische voertuigen met als eerste wapenfeit de een elektrische brommer, de Brekr Model B. Samen met een team verantwoordelijk voor marketing, strategie en sales waarbij alles begint met een waanzinnig mooi en goed product met impact. Ervaren ondernemer en eerder betrokken bij twee andere startups. Credo: voorwaarts gas.

Jasper Hagedoorn

Lees meer
Jasper (47) weet werkelijk alles van elektrische fietsen en motoren als voormalig R&D manager van Accell (Sparta, Batavus, Koga, …). Heel veel kilometers gemaakt in productontwikkeling en die ingezet voor de ontwikkeling van de elektrische brommer van Brekr, de Model B. Hij is medeoprichter en verantwoordelijk voor productontwikkeling, productie en strategie. Deadlines, duidelijkheid en kwaliteit zijn heilig. Misschien dat Brekr daarom vrijwel uitsluitend 5-sterren reviews krijgt van haar rijders.

Michael van Orsouw

Lees meer
"Michael is sinds een jaar werkzaam bij IBN als Directeur Services in de regio Noord-Oost Brabant. Hij heeft een maritieme en bedrijfskundige achtergrond en komt uit het bedrijfsleven. Ik wil bouwen aan toekomstig succes van IBN, een mooi bedrijf met een prachtige missie. Ik houd van veranderen, ondernemen en de buzzz van een bijenkorf. Daarnaast is samen zoveel leuker dan alleen successen boeken. De inclusiviteit roadmap van IBN zit vol met mooie initiatieven en ideeën waaraan ik een bijdrage mag leveren. Hoe mooi kan het zijn!"

Maartje Rutten

Lees meer
"Mijn naam is Maartje Rutten. Vrij snel na mijn afsturen ben ik aan de slag gegaan als advocaat bij Capra Advocaten, een kantoor dat werkgevers adviseert op het gebied van het arbeidsrecht. Meedenken in pragmatische oplossingen, een sparringpartner zijn voor werkgevers, creatief zijn en out-of-the-box durven denken, maakt het werk nog iedere dag een uitdaging. In mijn rol als advocaat kijk ik bij veel bedrijven in de keuken en zie ik hoe werkgevers verschillend omgaan met de begrippen als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de Inclusieve Arbeidsmarkt. Als echtgenote van een ondernemer en dochter en schoondochter van ondernemers zijn dit onderwerpen die zich niet alleen beperken tot mijn werkkring. Dat ook ik ondernemer ben geworden, heeft niemand verbaasd. Ik denk in kansen en benut deze graag. Toen ik in 2018 toetrad tot de maatschap had ik de uitdagingen waar werkgevers op dit moment mee worden geconfronteerd echter niet kunnen voorzien. Toch biedt dit kansen. Tijdens de break-out-sessie sparren mijn collega Jos De Roover en ik graag met u over de vraag hoe werkgevers hun bedrijf een beetje inclusieve kunnen laten zijn. Wilt u dat wel? Wat zijn de mogelijkheden? Welke belemmeringen ervaart u? En wat zijn onbenutte (juridische) mogelijkheden? Doel van deze sessie is om een volledig beeld te geven van de voorzieningen die er voor werkgevers zijn. Van subsidies tot jobcoach. Dit komt allemaal aan bod. Ik mag u toch ook begroeten? "

Jos de Roover

Lees meer
"Voordat ik in 2005 advocaat werd, was ik werkzaam in het veld van de inclusieve arbeid. Tijdens dit werk heb ik zelf kunnen zien wat het voor mensen betekent wanneer ze kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Als partner bij Capra Advocaten ben ik werkzaam als advocaat, maar meer nog als adviseur. Ik ben voornamelijk werkzaam voor de overheid en deze overheid staat voor een grote uitdaging om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt naar een betaalde baan te brengen. Het zijn van advocaat is meer dan juridische problemen helpen op te lossen en dat is de reden waarom Capra verschillende initiatieven ondersteunt die een bijdrage leveren om mensen te helpen die een steuntje in de rug nodig hebben bij het verwerven van een plaats op de arbeidsmarkt. Om die reden ben ik bestuurslid van AANtWERK en METWERK geworden, twee organisaties die een platform hebben ontwikkeld waar werkgevers elkaar tijdens evenementen en workshops inspireren op het gebied van inclusief ondernemen. Beide organisaties zijn in Brabant actief om inclusief werkgeverschap verder vorm te geven onder het motto ‘we zijn samen verantwoordelijk voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ en zij laten zien dat sociaal en succesvol zaken doen heel goed samen gaan. Samen met mijn collega Maartje Rutten hoop ik u enigszins wegwijs te maken in regelingen die u ondersteunen bij het zijn van "

Ilse Stecher

Willem van der Craats

Dorien Vervest

Marc van der Meer

Brabant Werkt: Inclusief
partners

Brabant Werkt: Inclusief
ambassadeurs

Vragen?
stuur ons een e-mail

helpdesk@klinkhamergroup.com